Sammen med vår dyktige prompt-ingeniør har vi utviklet en innovativ AI-løsning. Sjekk ut ALEX

IoP kobler disruptiv teknologi og employer branding med markedsledende rekrutteringskompetanse

Vi løser rekrutteringsbehov ved å kombinere employer branding med smidige kandidatreiser.

Kandidatenes marked

Spesialkompetanse har aldri vært så ettertraktet som nå. Jakten på de beste hodene er tøffere enn noen sinne. Ved hjelp av innovativ teknologi, markedsledende employer branding-kompetanse og solid rekrutteringserfaring, endrer IoP måten norske organisasjoner rekrutter de beste hodene.

Ved å endre måten våre kunder "selger seg selv" som arbeidsgivere, gir IoPs metodeverk rekrutteringsarbeidet en god effektøkning. Vår metode sikrer maksimal kandidatfangst og minimalt frafall. Vårt metodeverk kombinerer innovativ teknologi, med en helt ny og smidig kandidatreise.

Resultatet er at vi skaffer våre kunder de beste hodene – raskere og mer effektivt enn tidligere.

Orange

Metodikk

Vurdering av kandidater

Vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring og sertifisering – i metodikk, verktøy, vurdering og utvelgelse.

Fast food

Teknologi

Smart teknologi

Kandidater legger igjen spor på nettet. Disse bruker vi for å sikre at budskapene lander hos riktige kandidater. ‍Ved å optimalisere all annonseringen klarer vi å løse mange stillinger på kort tid.

Nettverk

Internett som
nettverk

Alle mennesker er tilgjengelig på internett, og vi kan kartlegge og aktivere alle kandidater på nett.
Internet of things ligger i fremtiden, Internet of People er her nå.‍ Vårt nettverk er ikke begrenset til personlige relasjoner.

Internet of People

Vi har jobbet lenge med tradisjonelle rekrutterings-metoder og erfarer at det finnes et stort uutnyttet potensiale i kombinasjonen teknologi, innhold og rekruttering.

I vår metodikk, scanner vi markedet systematisk ved hjelp av employer branding og smart distribusjons-teknologi. I tillegg benytter vi AI-agenter som effektiviserer alle stadier i rekrutterings-prosessen.

Resultatet er at vi leverer flere og dyktige kandidater til våre oppdragsgivere - raskere og smidigere enn tidligere.  

Street fashion, Smile, Window, Table, Sleeve

Frequently Asked Questions

What is an accordion?
A graphical control element comprising a vertically stacked list of elements. An accordion is similar in purpose to a tabbed interface, a list of items where exactly one item is expanded into a panel to reveal additional information.
When and how should it be used?
Accordions are a smart way to present lengthy bodies of text to your users without overloading them with information. Since information from only one panel is revealed at a time, users can choose and focus on the details that matter most to them.
What if the user clicks on a collapsed panel while another panel is open?
The currently opened panel will automatically collapse and the newly clicked panel will expand. Only one panel will be open at a time.
Why is my accordion being hidden behind other elements placed below it?
If another element is placed on a layer that is above the layer of the text accordion, the text accordion will appear tucked beneath it. Simply move your text accordion to a higher layer so it is above other elements.

Knut Krogsæter

Partner

Knut har 12 års erfaring fra teknologiselskapet Siemens før han startet i rekrutteringsbransjen. Siden 2007 har han jobbet med rekruttering og executive search til store norske og internasjonale kunder. Han er utdannet på BI innen markedsføring, økonomi og ledelse og er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske testverktøy.

Anita Røed

Partner

Anita har over 20 års erfaring fra lederstillinger i privat og offentlig sektor, og 13 års erfaring fra executive search av ledere og spesialister. Hun er utdannet på masternivå BI innen økonomi, ledelse og organisasjonspsykologi. Anita er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske testverktøy.

Katrin Vestgøte

Partner

Katrin har mer enn 10 års konsulenterfaring fra executive search av ledere og spesialister. Hun har også hatt ulike lederroller innen HR i privat virksomhet (senest 2017-2022). Katrin har en Bachelor grad fra Handelshøyskolen BI og med spesialisering i organisasjonspsykologi og arbeidsrett. Hun er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske testverktøy og har også gjennomgått DNV sertifisering for rekrutteringspersonell.

Trond Myhrvold

Managing Partner

Trond har de siste 15 årene arbeidet innenfor rekruttering, blant annet 8 år som Daglig leder i Assessit. Han har også ledererfaring fra det som i dag er Innovasjon Norge og Ernst & Young Managing Consulting. Trond er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og har arbeidet både med offentlige sektor og små og store private virksomheter. Han er sertifiserte på flere ulike arbeidspsykologiske testverktøy.

© Copyright Internet of People

Design by Pressworks